1 Nisan 2008 Salı

AĞIR ÖĞRENEN COCUKLAR


Çok geç ve güç öğrenirler, genelleme yapamazlar, dikkati dağınık ve dikkat süresi kısadır. soyut şeyleri çok zorlukla öğrenirler, öğrendiklerini çok çabuk unuturlar, kolayca yorulur ve sebatsızdırlar, kendilerine olan güvenleri azdır, oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler, bazen hiç uymazlar.

Aileye Öneriler

1) Çocuğunuzda herhangi bir problem ( geç, güç öğrenme, unutkanlık v.b. ) fark

ettiğinizde öğretmeniyle hemen diyaloğa girin ve bir rehberlik uzmana ulaşarak problemin kaynağını araştırın.

2) Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin, çevreden gizlemeyin. Kıyaslayıp-

eleştirmeyin.

3) Aşırı derecede koruyucu olmayın. Bu, çocukta kendine güveni azaltır.

4) Çocuğa yapabileceği işleri yaptırın. Başardığı işlerde teşvik edin, ödüllendirin

5) Basit sözcükler ve kısa cümleler kullanınız.

6) Çocuğunuzdan zihinsel olarak ne yapmasını istiyorsanız, tam ve açıkça

söylemelisiniz. Yani genel ifadelerden çok özel ifadeler kullanmalısınız. Eşyalarını ortadan kaldır ifadesi yerine “oyuncağı yerine koy” ifadesi kullanılmalıdır

7) İsteklerinizde ve koyacağınız kurallarda tutarlı olun Ne zaman nasıl davranış

bekleniyorsa çocuğunuza bunu anlatın ve bu beklentinizi bir daha değiştirmeyin. Böylece çocukta karalı davranışlar gelişecektir. Kararsız olursanız, çocuk paniğe kapılabilir.

8) Çocuğunuza acele komutlar yerine yavaş ve basit komutlar veriniz.

8) Tehdit etmekten sakının. Tehdit, çocuklar üzerinde bir çok olumsuz etkiler

yapar;çok yapıldığında çocuklar hiç aldırmaz ve davranış bozukluğu düşmanlık duygularını teşvik eder.

9) Bu çocukların kasları tam gelişmemiştir. Bunu sağlamak amacıyla el

temrinlerine ve becerilerine yer verilmeli ( kaba boyama, çamur- hamur gibi maddelerle

oynama, makasla kağıt kesme, boncuk dizme)

10) Çocuğa öz bakım becerileri öğretilmelidir. ( Giyinme, kendi kendine yemek

yeme, yıkanma v.b)

11) Öğretmenin okulda vermiş olduğu derslerin evde de devam edebilmesi için

çocuğunuzun ödevlerini takip edin, sık tekrar yaptırın. Çocuğunuz çabuk sıkılacağından (ağır öğrenen çocukların temel özelliğidir), sıkıldığında etkinliği bırakın, sevdiği bir şeyi yapmasına izin verin (tv. seyretme, oyun oynama vb) sonra tekrar etkinliği çalışın. Bu şekilde dikkat dağınıklığını da engelleme olanağına sahip olursunuz.

Öğretmenlere Öneriler

1. Velilerle işbirliği yapmalıdır.

2. Küme çalışmalarına öncelik sağlamalı,onların birbirleriyle iyi geçinmeleri ve

zamanlarını verimli şekilde kullanmaya teşvik edilmelidir.

3. Zaman zaman öğrencinin defterleri toplanarak yanlışlar üzerinde sınıfça

çözümler aranmalıdır.

4. Öğrenci,eğitim-öğretim çalışmalarında etkin aktif duruma getirilmelidir.

5. Basit sözcükler ve kısa cümleler kullanılmalı, kendilerini sözle anlatmaya

teşvik edilmelidir.

6. Somut materyallerden faydalanılmalıdır.

7. Başarı ile yapılmış işler üzerinde önemle durulmalıdır. Çocuklar başarılı

oldukları faaliyetlerle ilgilendiğinden, bu durum güdüleyici olacaktır.

8. Çocukların özgüvenin artırıcı ifadeler kullanılarak öğrenme için cesaret

verilmelidir.

9. Çocuklara arkadaşları önünde müdahale etmekten kaçınılmalıdır. Çocukların

uyumsuz davranışlarını sınıf huzurunda tartışmamalıdır.

10. Ağır öğrenen çocuklar çekingen olduğundan, sosyal ilişkilerde ön planda yer

verilen görev dağılımlarında bu çocuklarda göz önünde bulundurulmalıdır.

11. Arkadaşlarıyla kıyaslanmamalıdır.

12. Eleştirilmemeli, “Doğru olan bu....” diyerek başlayan ikna edici ifadelerle

yanlış gösterilmelidir.


Hiç yorum yok: