1 Nisan 2008 Salı

ZİHİNSEL ENGELLİLİĞİN NİTELİĞİ

  1. Zihinsel engellilik bir hastalık karakterinde değildir. Bu yüzden tedavisi olmayıp sürekli olan bir durumdur.
  2. Zihinsel engellilik zeka ölçeklerinde ölçülen zeka seviyesinde sürekli olarak gerilik gösteren bir durumdur.
  3. Zihinsel engellilikte akademik alandaki başarısızlık ve gerilik derecesi normal yaşıtlara göre çok belirgindir.
  4. Zihinsel engellilikte uyumsal davranışlar göstermede normal yaşıtlara göre bir gerilik vardır. Fakat bu durum zeka bölümü ile doğru orantılı olmayabilir.
  5. Zihinsel engellilikte kendi hizmetlerini bağımsız olarak yapmak ve motor gelişim açısından normal yaşıtlara göre bir gerilik ve beceriksizlik gösterme söz konusudur.

Ayrıca :

 1. Kendi kendini kontrol etmede, tuvaletini kontrol etmede ve uygun temizlik alışkanlıkları kazanmada,
 2. Yürüme, koşma, durma ve ritmik hareketlerde,
 3. Yeme, içme, giyinme, soyunma ve giysilerini kendine yakıştırmada,
 4. Küçük ve büyük adelelerini kullanmada,
 5. Konuşma alanında kelimeleri doğru ve yerinde kullanmada, anlamlı konuşma ve telaffuzda normallere göre bir gerilik gösterme söz konusudur.
  1. Zihinsel engellilikte duygusal alanda da yaşıtlara göre bir gerilik söz konusudur. (durumlarla bağdaşmayan aşırı duygusal davranış gösterme veya hiç göstermeme, ........)
  2. Zihinsel engellilik merkezi sinir sisteminde tedavisi mümkün olmayan tahribatlar sonucu oluşan bir durumdur.
  3. Zihinsel engellilik doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında merkezi sinir sistemi ve zihin gelişimini etkileyebilecek şekilde geçirilen hastalıklar, kazalar, travmalar, mahrumiyetler, metabolizma ve beslenme bozuklukları ile bir .............. bilinmeyen nedenler sonucunda ortaya çıkmaktadır.
  4. Zihinsel engellilikte zeka bölümü düştükçe genellikle sosyal uyum ve duygusal gelişimdeki gerilik artmaktadır.
  5. Zihinsel engellilik yalnız zihin gelişiminde gerilik gösteren bir durum değildir. Bedensel, sosyal, hareket (motor) ve duygusal alanda da gerilik göstermek söz konusudur.
  6. Nedenleri ortadan kaldırılmayan sürekli nedenlere bağlı gerçek zihinsel engellilik yanında çeşitli sağlık, sosyal, eğitsel ve ekonomik tedbirlerle önlemleri alınabilecek geçici zihinsel engellilikte vardır. Bunların da karıştırılmaması gerekmektedir.

Hiç yorum yok: